Blontank sing Njelehi

Posted on 28/04/2009

38


Para sedulur mesthi akeh sing wis kenal Blontank alias Poerwoko. Apa maneh sedulur sing klebu member Komunitas Blogger Bengawan, mesthi kenal karo sesepuh komunitas kuwi. Blontank pancen njelehi, saking njelehine dikenal ning ngendi-endi. Malah ana sing njuluki Blontank The Famous, artine, Blontank nganggo sepatu merek Famous. (lmao)

Aku kenal Blontank durung suwe, senajan ngerti jenenge wes udakara rong tahun telung taun kepungkur. Sepisan maneh, Blontank pancen terkenal. Aku ra ngerti, terkenale merga Blontank kuwi budayawan, seniman, jurnalis, utawa merga salah nulis jenenge. Miturut tata basa Jawa sing tak ngerteni, tata cara penulisan nganggo hurup Latin nganggo pathokan “cara omong manut cara Solo, ning cara nulis manut cara mBanyumasan”. Hurup mati sing unine kandel, contone dhupak, theleng, kethip, sithik, padhang,  klonthang, sedhep, lan sak panunggalane, cara nulise ditambahi hurup “H” ning mburine konsonan sing unine kandel. Semono uga ukara “blonthang”, sak benere cara nulise ya “blonthang” dudu blontang… Ning, merga wis kadhung nggaya tur terkenal, ya ra papa nek ditulis “BLONTANK”… Hurup “G” diganti “K” ben ketok gaul.

Najan salah kedaden kaya ngono kuwi, ana ciri khas sing sing patut ditiru. Blontank sing itheng, methisil, methikil, tur perokok kelas berat kuwi, ning ngendi-endi mesti nggawa asbak portabel. Bentuke bunder cilik kaya meteran tukang kayu. Sak ngertiku kuwi gaweyan Tegal, ning jare Blontank kuwi tukune nang Singapur.  (LOL) Dadi perokok ora kudu ilang sipat resikane, mesthine ngono sing ana pikirane Blontank, aku rak ngerti.

Jan-jane, Blontank kuwi ora njelehi, ning marai meri… Blontank pancen iso dadi suri tauladan…

Miturut sedulur, Blontank kuwi piye???

Advertisements
Tagged:
Posted in: Fren