HarDikNas kuwi kanggo opo to?

Posted on 02/05/2009

38


Cathetan HarDikNas, 02 Mei 2009:

“Siapa pun paham dan tahu bahwa tanggal 2 Mei adalah diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Sejak SD sudah diajarkan dan ditanamkan serta dikenalkan hal ini. Namun, apa yg terjadi dengan Hari Pendidikan Nasional???”

Kuwi pethilan seko email sing dikirim Ciwir, lho… jebule ya ana ning blog-e… Nek pengin ngerti, wacanen dhewe! (LOL)

Sak ngertiku, HarDikNas iku ya Hari Pendidikan Nasional, bocah-bocah sekolah mulih gasik merga ning sekolahan mung upacara thok. Aku ora ngerti, opo sekolah ing jaman saiki bener-bener migunani. Akeh uwong sing sekolah ning salah niyat. Karepe nek bar sekolah iso golek gaweyan. Dadi, sekolah dudu sarana kanggo golek elmu, ning golek ijasah kanggo nglamar kerja. Ana maneh sing niyate sekolah merga pengin golek gelar. Apa pancen dhukdheng nek wes nganggo titel sing rintip-rintip ya? Mbuh ah!

Aku ya ngrasakke, beya kanggo sekolah saya suwe saya larang. Ning pikiranku kuwi isih lumrah merga reregan ya tambah larang. Basane sing keren, kuwi jenenge inplasi. Nanging, ana sing gawe prihatin. Pamarentah saiki malah ngetokake UU BHP -Undang-undang Badan Hukum Pendidikan.

Aku prihatin, undhang-undhang kuwi malah ndadekake kesempatan kanggo sekolah-sekolah, universitas-universitas, lan badan pendhidhikan liyane kanggo ngundhakke beya pendhidhikan ora sak lumrahe. Miturut Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:

Salah satu perkembangan mutakhir pendidikan Indonesia adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) (17/12/2008) oleh DPR RI. UU BHP menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, akademik maupun non akademik, tanpa khawatir lagi dengan kooptasi birokrasi.

Ketoke apik, ning kewaca nek pamarentah nyoba ngeculke tanggungjawab sing wes diamanatke UUD “mencerdaskan kehidupan bangsa“… Kasarane, iki kalebu gejala liberalisasi (neoliberalisme) mengatas-namakan otonomi,  profesionalisme dan korporasi, lan liya-liyane sing ketoke apik-apik. Apa iki artine pamarentah uga nyoba ngeculke tanggung-jawabe marang Hak ECOSOC rakyate???

Lha nek wes ngene ini, HarDikNas kuwi kanggo opo??? Aja-aja mung kari simbol thok. Apa aku sing bodho ya???

Gambar seko: Ressay.Wordpress.Com

Advertisements
Tagged:
Posted in: Catatan Sela