Ngingu Pitik Ra Sah Makani

Posted on 25/05/2009

82


Dhek wingenane pas Kyai Slamet dolan nang Solo, aku melu-melu nginep nang kos-kosane Panjul. Bengi-bengi kebelet pipis, aku nunut menyang mburi nang kamar mandi. Kos-kosane Panjul pancen asri, ana taman ning tengahe, ana kandang pitik lan kandang manuk ning tengah-tengahe. Pas liwat ning cedhake aku gumun, kok kandang kuwi resik, tur ora mambu badheg.

kandang ayam plasu

Bareng wes esuk padhang njingglang aku nembe ngerti. Jebul mau mbengi aku ra nglegewa nek ning kandang kuwi isine mung patung pitik seko semen. Hajinguk!… (angry) Sing duwe omah pancen kesed tenan, ngingu pitik waeΒ  sing ra sah nganggo dipakani. (doh)

Nganti saiki, nek kelingan aku iso kemekelen dhewe… Oalah suuu, pitik plasuuu…Β  kaya ngene kok dipamerke… (LOL) (rofl) (lmao)

*gambar: sing kaos biru kuwi jenenge Panjul, saben esuk makani iwak lele ingon-ingonane sing cacahe mung selikur (doh)

Advertisements
Posted in: Aeng-aeng