Blimbing Nem Gligir

Posted on 20/07/2009

60


Dhek wingenane aku pengin nggawe Jus Blimbing. Gandheng ra nduwe tanduran dhewe, yo aku tuku blimbing sik ning Toko Buwah-Buwahan. Nalika arep mulih seka Toko Buwah, dumadakan aku weruh ana tumpukan blimbing sing wes rada bosok. Salah sijine ana sing aneh. Ora kesuwen, aku takon marang sing dodol buwah, apa blimbing rada bosok kuwi entuk dituku?

Jelas entuk… Najan mung rongewu sekilo, kacek adoh karo rega blimbing sing seger sing nganti wolungewu repis.

Tekan ngumah, blimbing-blimbing kuwi tak onceki, tak dhewekke blimbing sing seger lan blimbing sing rada bosok. Walah, bareng wes dadi jus, malah luwih enak rasane blimbing sing rada bosok kuwi.

Suegereeee…. (mmm) (drinking)

blimbing6gligir

Iki potone blimbing aneh kuwi. Biasane, blimbing mung nduwe limang gligir, ning blimbing ini nduwe enem gligir.

Piye miturut sedulur? Blimbing kuwi lumrah, opo mung anomali alias keanehan biyasa, utawa dadi pertanda ana apa-apa???

Ojo-ojo, kuwi blimbing israel, sebab nek diiris malang, ketok koyo lintang enem! (woot)

Cathetan Andy MSE: Jan-jane blimbing kuwi durung bosok, mung wes kedalon utawa kematengen. Poto ing ndhuwur kuwi tenanan, dudu HOAX, wes dipesthekke karo BIN (Bakul-buwah INdonesia). Dadi aku ra perlu konsultasi ndisik karo Pakar Telematika, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo (sing durung suwe iki kapilih dadi Anggota DPR), sakdurunge nggawe statemen iki.

Advertisements
Posted in: Aeng-aeng