Tutup Kendhang

Posted on 31/08/2009

60


Sedulur kabeh mesthi wis ngerti opo kuwi kendhang. Nek ra ngerti yo kebangeten. Mengko nek diklaim karo Malesia ojo nesu. Lha wong ora gelem nguri-uri kabudhayane dhewe kok! Yo wis ben nek arep dicolong karo bangsa sing ora nduwe budhaya kaya Malesia kuwi! Tanggane dhewe kuwi pancen aneh. Ojo maneh kok kabudhayan, lha Lagu Kebangsaan Malaysia Negaraku wae jublakmen nurun Lagu Terang Bulan, lagu jadhul sing wis nate populer ning Indonesia mbiyen kuna lawak taun patangpuluhan. Nek ra percaya, coba dolano nang Lokananta Solo. Rekaman lagu Terang Bulan kuwi isih ana ning kana.

Bali maneh ning masalah kendhang. Alat musik kendhang kuwi wujude mblendhuk. Digawe seko kayu sing dibolongi. Tengahe kopong, ngarep mburi ditutup nganggo lulang sing wis disamak trus dirangket kenceng nganggo penjalin, lulang, utawa tali. Yen lulang sing dadi tutup kuwi dithuthuk utawa ditabuh, suwarane apik tur ulem. Blang tak thung thung… Pokoke joss!

Ben luwih dhong, iki tak duduhi gambar kendhang sing tak jupuk sembarang seko ngomahe mbah Gugel.

Mumpung iki wulan pasa utawa Wulan Romadhon, aku yo arep ngelingke sethithik. Ora arep minteri, iki mung sakderma ngamalake sabda Nabi “ballighu anni walau ayat” sing artine kabarna marang sapadha-padha ora ketang mung sak ukara.

Ning ndesaku, ana istilah pasa tutup kendhang. Mangsute, wong sing nglakoni pasa nanging mung ning ngarep lan mburi thok. Ning tengah ora pasa, ora merga alangan. Kopong kaya kendhang. Pasa wae ora, apa maneh amal ibadah liyane?

Aku percaya nek sedulur KECaKOT ora ana sing kaya tutup kendhang. Nanging nek nyawang mesjid-mesjid, mushola-mushola sing rame pas tanggal enom, trus sepi ning tengah lan rame maneh ning tanggal tuwa nek wes meh riyaya, nurut panemuku iki dadi tugase dhewe kabeh. Iki bageyan seko kuwajibane awake ndhewe sing arane fardhu kifayah, supaya tansah ngelingake sedulur sanak kadhang tangga teparo lan sapadha-padha Muslim, mumpung akeh kautaman amal ibadah ning wulan Romadhon, ojo mung oyak-oyakan nggolek sangu bada, ning yo konsisten nglakoni amal ibadah ning wulan Romadhon ora kaya tutup kendhang.

Advertisements
Posted in: Aeng-aeng