Wong Paling Gembagus Sak Ndonya

Posted on 12/03/2010

51


Nalika melu Amprokan Blogger 2010 tanggal 6-7 Maret kepungkur, aku ketemu sawijining pawongan sing PD-ne raukur-ukur. Jiannnnn… gembagus polll!!!… Jan-jane aku wis kenal jenenge ~pancen dheweke uwong terkenal~, nanging mung kenal asu, ngerti ambune durung nate ketemu thuk-gapruk karo dheweke. Wong aeng njelehi kuwi jenenge Nukman Luthfie ~sak teruse pokoke tak arani Cah Gembagus ngono wae lah~. Jarene uwong-uwong sing wis kenal, dheweke kuwi asline ahli nuklir nanging alih propesi banting setir dadi pakar pemasaran, pakar sosial media, lan pakar-pakar liyane termasuk pakar gembagus, pokoke beda banget karo babagan pernukliran.

Jare uwong-uwong sing ngerti, dheweke kuwi aseline wong Kendal (wah…  (thinking) padha karo Harun si kanibal ning mBatam sing nguntal daginge kancane dhewe kae)… (doh) Jare uwong-uwong sing senenge tlusap-tlusup golek-golek alane wong liya ~kae lho kaya inpotainment ning tipi kae~, Cah Gembagus kuwi ndhisik sekolahe ning SMA 3 (es-em-a telu) Semarang. Nanging, jarene kangmasku sing mbiyen nate sak kelas ning SMA, najan gembagus Nukman kuwi uwonge apikan.

Wes ah, ra usah kakeyan ngrasani, ngko ndak kupinge abang.

Jelase, babagan kadigdayan, aku ngakoni dhewe. Nalika dadi narasumber ning Seminar Interaktif Amprokan Blogger 2010, jan ketok tenan nek Cah Gembagus kuwi tatas titis, kabeh omongane thes githes mentes, ora eman andum elmu najan elmune kuwi ora sembarang wong sing iso nguwasani. Sithik-sithik lan nrithik Cah Gembagus nerangke babagan perilaku online utawa online behavior seko wiwitan nganti pungkasan.


Jujur wae, najan pas melu Seminar Interaktif kuwi aku akeh celelekan, guyon ora maton, naning aku tetep nyimak kanthi serius. Pungkasane, krasa banget yen akeh sing durung tak ngerteni, rasane tambah cubluk lan kudu sinau luwih akeh.

Cah Gembagus nyatane mung ora gembagus thok, nanging bener-bener sembada. (worship)

Sedulur sing arep nambah pasinaon babagan online behavior, mangga nyimak blog Cah Gembagus Nukman ning kana (ceklik iki)…

Gambar seko mas Dhodie, ditambahi seko mbah Gugel…
Versi Bahasa Indonesia klik di sini!!!…

Advertisements
Posted in: Aeng-aeng, Cangkrukan