Mbah Gesang Tilar Donya

Posted on 21/05/2010

18


Sakwise pirang-pirang ndina kepungkur dikabarke Mbah Gesang Tilar Donya, jebul kabar kuwi mung HOAX, wingi dina Kemis, 20 Mei 2010, ana kabar sing iso dipercaya dene Mbah Gesang uwis seda jam wolulas sepuluh menit (18:10).

Mbah Gesang –Maestro Keroncong– sing kondhang kaloka merga Lagu Bengawan Solo iku seda ing yuswa sangangpuluh telu taun (93 tahun) ning Solo.

Lagu Keroncong Bengawan Solo sing kondhang kaloka ora mung ning Endonesia nanging tekan manca negara kuwi digurit tahun patangpuluh (1940) nalika mbah Gesang yuswanipun isih timur, ngancik telulikur taun (23 tahun).

Najan aku dhewe ora kenal karo mbah Gesang -mung nate sowan ping pindho ning ndaleme ning Solo- ning aku melu krasa kelangan.

Mugi mbah Gesang tansah pinaringan jembar lan padhang dalane ana ing alam kelanggengan. Amien…

gambar mbah Gesang nalika gerah disilih seko: Solopos

Advertisements
Posted in: Catatan Sela